Salg/bytte

Procedure ved overdragelse af andele
Sidst opdateret 7. oktober 2018

Andelshaver henvender sig skriftligt til Boligexperten Administration A/S med ønske om at sælge sin andel. Boligexperten Administration A/S bekræfter modtagelsen skriftligt og oplyser andelshaver om, at der skal tages kontakt til en vurderingsmand, der skal vurdere lejligheden.

Andelshaver aftaler syn med vurderingsmanden og underretter bestyrelsen om tidspunkt, idet bestyrelsen har ret til at være repræsenteret ved vurderingen.

I forbindelse med synet udleverer andelshaver eventuel tidligere vurdering, egne bilag samt evt. officielle godkendelser af installationer mv.

Vurderingsmanden sender godkendt vurdering samt faktura til Boligexperten Administration A/S, der udfærdiger en salgsopstilling til brug for salget. Salgsopstilling sendes til andelshaver (kopi af salgs-opstilling og vurdering til bestyrelsen på mail).

Sælger sørger for interne opslag i opgangene, til orientering af beboerne. Sælges andelen ikke internt kan andelshaver sælge den i frit salg.

Er handlen ikke gennemført senest 6 måneder efter den dato salgsopstillingen fremsendes til andelshaver, vil sagen blive lukket, og andelshaver vil blive opkrævet honoraret for vurde-ringsrapporten og et administrationsgebyr på 1.875,- kr.

Når bestyrelsen/andelshaver har fundet en køber, giver bestyrelsen/andelshaver skriftligt besked til Boligexperten Administration A/S om købers navn og adresse, købesum og overtagelsesdag. Ud fra disse oplysninger udfærdiger Boligexperten Administration A/S købsaftale.

Købsaftalen sendes til sælger, der sørger for underskrift fra både køber, sælger og bestyrelsen. Den originale købsaftale sendes herefter til Boligexperten Administration A/S. Køber og sælger modtager herefter købsaftalen pr. mail.

Køber betaler den opgjorte overdragelsessum via det udleverede indbetalingskort til foreningens konto senest 14 dage før overdragelsen. Såfremt overdragelsesaftalen indgås mere end 3 uger før over-tagelsesdagen, skal køber senest 1 uge efter aftalens indgåelse enten deponere købesummen eller stille standardbankgaranti for denne, så sælger har sikkerhed for, at aftalen kan gennemføres.

Sælger afregnes 3 uger efter overtagelsesdatoen (der tilbageholdes dog op til 50.000,00 kr. ved indsigelser samt 2.000,00 kr. til varmedepositum).
Udgift til vurdering betales af sælger (andrager pt. ca. 3.500,00 kr. inklusive moms (2013 pris)).

Pris for udarbejdelse af købsaftale betales af køber (honorar til administrator andrager pt. mellem 3.750,00 og 7.500,00 kr. (2013 priser) afhængig af den maksimale købesum).

Pris for rettelse/ændring af købsaftale eller annulleret handel er pt. 1.875,00 kr. (2013 pris).

Til orientering behandles samlivsophævelse/ekstra andelshaver efter særligt forkortet procedure (pris pt. 1.875,00 kr.) (2013 pris).

Med venlig hilsen
BOLIGEXPERTEN ADMINISTRATION A/S

Boligexperten kontaktperson på handler for foreningen er:
Marianne Lisborg
marianne@boligexperten.dk